info@nyumbasaccos.co.tz +255 746 436 049 

Nyumba SACCOS Ltd imeanzisha huduma mpya ya mkopo wa ujenzi kwa wanachama wake, ambapo mwanachama ataweza kukopa pesa kwa manunuzi ya vifaa vya ujenzi. Riba itakuwa kiwango cha asilimia 1 kwa mwezi au asilimia 11 kwa mwaka kwa kutumia mfumo wa salio la mkopo linalopungua [Reducing Balance Method]. Kiasi cha mkopo hakitazidi mara tatu [3] ya akiba ya mkopaji. Ulipaji wa mkopo utakuwa kwa kipindi kisichozidi miezi sitini (60).